Varför Kimple?

Hitta din närmsta återförsäljare.

EN KIMPLE ALUMINIUMBÅT ÄR EN TRYGG OCH SÄKER INVESTERING

Bra båtekonomi och högt andrahandsvärde

När du ser över ekonomin inför ditt båtköp ska du se till totalkostnaden. En aluminiumbåt kostar kanske lite mer, men i gengäld behöver du en mindre motor. Det sänker dina kostnader då en motor kan kosta nästan lika mycket som en båt. Låg bränsleförbrukning och högt andrahandsvärde gör också aluminiumbåten mer kostnadseffektiv.

Stabila båtar med goda sjöegenskaper

Kimples båtar i Catch- och Adventureserien har ett skrov som gör båtarna lättplanande och stabila.

CE-certifiering garanterar uppfyllda säkerhetskrav

Alla modeller från Kimple som importeras till europeiska länder är CE-certifierade av europeiska auktoriserade certifieringsorgan. Det garanterar att båtarna uppfyller samtliga säkerhetskrav som är relevanta för respektive båtmodell.

Svetsade båtar av marinaluminium ger hållbarhet

Alla Kimples båtar är tillverkade av marinaluminium. Marinaluminium är en legering med bra egenskaper för marin tillämpning. Den är seg, stark, korroderar mindre och tål utmattning bättre än ren aluminium. Dessutom är den lättbearbetad, lättsvetsad och lätt att reparera. Båtarna är svetsade, vilket är en metod för sammanfogning som ger ett starkare resultat och lättare båtar än vid till exempel skruvad och limmad fog.

Lång livslängd med självläkande material

En aluminiumbåt har lång livslängd och kräver i stort sett inget annat underhåll än en lättare avtvättning om den är smutsig. Aluminium skyddas av en tunn hinna aluminiumoxid som bildas automatiskt vid kontakt med syre. Aluminiumoxiden återbildas om du får en repa. Lång livslängd och minimalt med underhåll är resultatet.

Återvinning av aluminiumbåtar

Auminiumbåtar från Kimple är i det närmaste helt återvinningsbara. Aluminium är ett av våra vanligaste material och energikostnaden för framställning av återvunnen aluminium är väsentligt lägre än framställning av nytt material.

Lättplanande båtar ger låg bränsleförbrukning

Kimples båtar har låg bränsleförbrukning tack vare att de väger lite och har skrovformer som gör att de planar lätt. Det krävs inte så stora motorer för att driva båtarna som har lägre bränsleförbrukning än de flesta andra båtar i motsvarande storlek.

Säkerhet

Kimples båtar är utrustade med räddningsstege för ”man över bord” situationer. Kimple 430 Catch, 440 Adventure, Fisherman 460 har utfällbar aluminiumstege. 395 Fisherman, 420 Fisherman samt TF488 har fast fotsteg aluminiumstege.